Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj


Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj

 

 

Çok değerli Merterliler,

Ülkemiz,içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için her türlü çabayı göstermektedir. Açıklanan Eylül ayı ihracat ve ithalat rakamları, doğru yolda olduğumuzu, ülke olarak bu krizi de fırsatı dönüştürerek karlı bir şekilde atlatacağımız konusunda İşaretler vermektedir. Öyle ki tarihimizin en yüksek Eylül ayı ihracatını yapmış bulunmaktayız. Buna karşılık ithalatımızda çok ciddi bir düşüş görülmektedir. Bu yükselen ihracat trendi devam edecektir ve ithal ettiğimiz ürünleri de ülkemizde üreterek, ithalatımız da git gide azalacaktır. Ayrıca dövizdeki dalgalanmanın durması ve hatta aşağıya doğru bir ivme kazanması, iç piyasada yavaş yavaş taşların yerine oturmasını sağlamaktadır. Ayrıca turizm rakamları da bizleri gelecek için umutlandırmaktadır. Bizlerde hem işadamları olarak hem de STK temsilcileri olarak, bu güzel ülkemizin bu krizi de karlı bir şekilde atlatması için her türlü çabayı sarf etmemiz lazım. Daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok ihracat yapıp ve daha çok tasarruf yapmamız lazım. Ayrıca 29 Ekim’de açılacak olan dünyanın en büyük havaalanı, bizim dünyaya daha çok mal satıp, daha çok turist bakımından çok önemlidir. Bu yeni açılacak havaalanının da ülkemiz ekonomimize çok ciddi katkılar sağlayacağı aşikardır. Böyle bir eseri Türkiye’ye kazandıran başta Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken ülkemizin geleceği çocuklarımızın geleceği için daha çok çalışalım daha çok öğretelim daha çok satalım ve daha çok tasarruf edelim…

Sağlıcakla kalın… 

 

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf GECÜ