KOBİGEL-Kobi Gelişim Destek Programı Proje teklif Çağrısı


KOBİGEL-Kobi Gelişim Destek Programı Proje teklif Çağrısı

KOSGEB ve MESİAD ortak projesi kapsamında gerçekleşen KOBİGEL proje teklif çağrısı hakkında 25 Mayıs 2018 tarihinde KOSGEB İkitelli Şube Müdürü Özay CEBECİ, işletmelere program detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçlarına yönelik rekabet gücünü arttırmayı ve imalat sanayi potansiyelini geliştirmeyi hedefleyen illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri listesi belirlendi. Projeye KOSGEB Veritabanına kayıtlı 2017 Kobi Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki tüm işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvurabilecektir. Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve işletmenin aşağıdaki süreç planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. 

ÇAĞRI BÜTÇESİ
İmalat Sanayi İşletmeler İçin:   500.000.000 TL
Yazılım Sektörü İşletmeler İçin: 200.000.000 TL
TOPLAM: 700.000.000 TL

Proje Süresi: En az 6 ay ve en fazla 12 aydır.
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz: 300.000 TL
Geri Ödemeli: 700.000 TL
TOPLAM: 1.000.000 TL

Detaylı bilgi için MESİAD ve KOSGEB İkitelli Şube Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.